Autorizovaný REHAU partner...

Autorizovaný REHAU partneri sú vybraní výrobcovia otvorových výplní, ktorí disponujú najmodernejšími výrobnými závosmi, vyznačujú sa mimoriadnym potenciálom a zmyslom pre budúci vývoj tohto odvetvia. ponúkajú svojim zákazníkom jasný, ucelený a cielene špecifikovaný súbor služieb, ktoré realizujú prostredníctvom svojich vysoko kvalifikovaných spolupracovníkov a veľmi dobre organizovanej výroby. Pre konečného zákazníka tak prestavuje Autorizovaný REHAU partner záruku najvyššej kvality dodaných výrobkov a služieb.

Autorizovaný REHAU Partner (ARP) ponúka viac predností.

Získavajú svojich zákazníkov nielen vďaka kompetentnému prístupu a obratnej trhovej stratégii, ale hlavne vysokou kvalitou, ktorá charakterizuje každú ich činnosť. Dobre organizovaná výroba a zohraný tým vyškolených a skúsených ľudí dáva týmto výrobcom možnosť stať sa skutočným partnerom, ktorý je na Vašej strane.

Rozhodnite sa pre najlepšiu kvalitu od autorizovaného rehau partnera.

Značka kvality REHAU je pre Vás dokladom kompetentnosti, istoty a skúseností, ktoré môžete prostredníctvom Autorizovaného REHAU partnera využiť:

- Firma REHAU robí každoročne vo výrobe audit kvality. Takto je garantovaná dlhá životnosť a trvalá funkčnosť výrobkov.

- Priebežné kontroly výroby podľa platných technických smerníc a medzinárodných noriem Vám zaručia bezchybnú montáž a vysokú kvalitu.

- Dôsledné školenia v akadémii REHAU Vám zaručujú vynikajúcu úroveň poradenstva vo všetkých oblastiach ako úspora energií, bezpečnosť a komfort.

- Výhradné použitie kvalitných komponentov REHAU umožňuje dosiahnutie tých najlepších vlastností výrobkov, ktoré je možné za 50 rokov výskumu a vývoja ponúknuť.

Výrobcovia okien a dverí, ktorí splnili náročné požiadavky auditu REHAU, sú opravnení používať označenie „Autorizovaný REHAU Partner“.