Reynaers - Hliníkové konštrukcie

CS 77 HI REYNAERS ALUMINIUM - popis konštrukcie

CS 77 HI je tepelne najstabilnejší „3-komorový“ rámový hliníkový systém pre okná a dvere s najvyššími tepelno-izolačnými vlastnosťami a optimálnou bezpečnosťou na trhu. Systém je v prevedení škály dizajnov na zladenie s rôznymi architektonickými dizajnmi pre všetky typy dnu a von otváraných dverí a okien. Systém je vyvinutý s cieľom zvýšiť energetickú efektivitu budov, ich dizajn, komfort a bezpečnosť. Prerušený tepelný most pomocou polyamidových profilov vystužených sklenenými vláknami a centrálne tesnenie s izolačnou komorou. Pružné izolačné pásky vo dverných krídlach eliminujú ohýbanie profilov vplyvom rozdielu teplôt vo vnútri a vonku. Systém taktiež umožňuje si zvoliť zákazníkovi rôzne typy prahových prevedení dverí. Centrálne tesnenie medzi rámom a krídlom zabezpečuje dokonalú vodotesnosť a vzduchotesnosť. Systém umožňuje rôzne odlišné farebné prevedenie z exteriéru a z interiéru, práškovú povrchovú úpravu odtieňov RAL, vodeodpodzujúcu a samočistiacu farbu COATEX v 30 odtieňoch, práškovú povrchovú úpravu v imitáciách dreva, anodizáciu.

Minimálna pohľadová šírka rámu je 51mm, pri skrytom krídle je pohľadová šírka s krídlom pri CS 77 HV (skryté krídlo) len 76 mm.
Pre rôzne varianty skla systém umožňuje zaskliť až 53 mm hrubé sklo.

Rám: konštrukčná hĺbka 68 mm
Krídlo: konštrukčná hĺbka 77 mm
Polyamidový prerušený tepelný most má stavebnú hĺbku 33mm. Dodatočná výstuha pod sklo a rám zabezpečuje nadštandardné tepelno-izolačné vlastnosti.

Vlastnosti podľa platných STN EN noriem:
Akustické vlastnosti : Rw (C; Ctr) ≤ 42 (-0; -2) dB, v závislosti od typu zasklenia (EN ISO 140-3, EN ISO 717-1)
Vzduchová neprievzdušnosť : 600 Pa (trieda 4) (EN 1026, EN 12207)
Bezpečnosť voči vlámaniu : WK 2 a WK 3 (dvere) (Európska norma ENV 1627 – 1630) (ENV 1627, ENV 1630)
Tepelno-izolačné vlastnosti : hodnota Uf ≥ 1,6W/m2K, v závislosti od kombinácie rám/krídlo (EN 10077-2), maximálne do Uf = 2,0W/m2K
Vodotesnosť : 600 Pa (trieda E900) (EN 1027, EN 12208)
Odolnosť na tlak vetra : 2000 Pa (trieda 5) (EN 12211, EN 12210)

 


 

 

CS 86 HI - popis konštrukcie:

CS 86 HI je tepelne najstabilnejší „7-komorový“ rámový systém pre okná a dvere s najvyššími tepelno-izolačnými vlastnosťami a optimálnou bezpečnosťou na trhu. Systém je v prevedení škály dizajnov na zladenie s rôznymi architektonickými dizajnmi pre všetky typy dnu a von otváraných dverí a okien. Systém je vyvinutý s cieľom zvýšiť energetickú efektivitu budov, ich dizajn, komfort a bezpečnosť. Prerušený tepelný most pomocou polyamidových profilov vystužených sklenenými vláknami a centrálne tesnenie s izolačnou komorou. Pružné izolačné pásky vo dverných krídlach eliminujú ohýbanie profilov vplyvom rozdielu teplôt vo vnútri a vonku. Systém taktiež umožňuje si zvoliť zákazníkovi rôzne typy pravových prevedené dverí. Dvojité tesnenie medzi rámom a krídlom zabezpečuje dokonalú vodotesnosť a vzduchotesnosť. Systém umožňuje rôzne odlišné farebné prevedenie z exteriéru a z interiéru, práškovú povrchovú úpravu odtieňov RAL, vodeodpodzujúcu a samočistiacu farbu COATEX v 20 odtieňoch, práškovú povrchovú úpravu v imitáciách dreva, anodizáciu.

Minimálna pohľadová šírka rámu je 51mm, pri skrytom krídle je pohľadová šírka s krídlom pri CS 86 HV (skryté krídlo) len 70 mm.
Pre rôzne varianty skla systém umožňuje zaskliť až 63mm hrubé sklo.

Rám: konštrukčná hĺbka 77 mm
Krídlo: konštrukčná hĺbka 86 mm
Polyamidový prerušený tepelný most má stavebnú hĺbku 41mm. Dodatočná výstuha pod sklo zabezpečuje nadštandardné tepelno-izolačné vlastnosti.

Vlastnosti podľa platných STN EN noriem:
Akustické vlastnosti : Rw (C; Ctr) ≤ 44 (-0; -2) dB, v závislosti od typu zasklenia (EN ISO 140-3, EN ISO 717-1)
Vzduchová neprievzdušnosť : 600 Pa (trieda 4) (EN 1026, EN 12207)
Bezpečnosť voči vlámaniu : WK 2 a WK 3 (dvere) (Európska norma ENV 1627 – 1630) (ENV 1627, ENV 1630)
Tepelno-izolačné vlastnosti : hodnota Uf ≥ 1,4W/m2K, v závislosti od kombinácie rám/krídlo (EN 10077-2), maximílne do Uf = 1,9W/m2K
Vodotesnosť : 1200 Pa (trieda E1200) (EN 1027, EN 12208)
Odolnosť na tlak vetra : 2000 Pa (trieda 5) (EN 12211, EN 12210)

 

CW 50 HI REYNAERS ALUMINIUM - popis konštrukcie

CW 50 HI (high insulation) je stĺpo-priečnikový systém systém zasklených stien a strešných konštrukcií ponúkajúcich neobmedzenú tvorivú slobodu a umožňuje maximálny prístup svetla do budovy. Systém ponúka 11 rôznych štýlov s odlišným vonkajším dizajnom. Akékoľvek kombinácie vertikálnych a naklonených stien sú možné . Do zasklených stien je možné umiestniť všetky typy okenných krídiel. Táto rozsiahla škála technických riešení technických riešení pre rôzne požiadavky vrátane riešení s vysokými tepelno-izolačnými parametrami.K dispozícii je aj CW 60 s pohľadovou šírkou 60 mm.

Pohľadová šírka z interiéru: 50 mm
Pohľadová šírka z exteriéru: 50 mm
Stavebná hĺbka od 41,5 mm do 230mm v závislosti od mnohých parametrov.
Krycie lišty: výber z katalógu podľa želania architekta, možnosti kombinácii a povrchových úprav.
Možnosti zasklenia: 30mm až 46mm.
Napojenie hydroizolácie: systémové riešenie
Kotevné prvky: systémové riešenie
Systémové žlaby na CW 50 aplikácie.
Povrchová úprava: RAL, COATEX, ELOX, drevená imitácia, BICOLOR, špeciálne minerálne farby.

Aplikácie rámových konštrukcií: všetky systémy CS 59, CS 59 Pa, CS 68, CS 77, CS 86 HI, posuvné systémy CP 96, 130, 155, a samozrejme tieniaca technika BS 20, BS 30, BS 100, BS Solar so systémovým kotvením. Kombinácie so strešným systémom CS 50 RA alebo požiarnými systémami CW 50 FP a CS 77 FP.

Vlastnosti:
Akustické parametre : Rw (C; Ctr) ≤ 48 (-2; -8) dB, v závislosti od typu zasklenia (EN ISO 140-3, EN ISO 717-1)
Vzduchotesnosť : Trieda A4 (EN 12153, EN 12152)
Tepelno-izolačné vlastnosti : podĺa kombinácie profilov a použitej izolácie (EN 10077-2)
Napr. priemerné hodnoty závisia od zasklenia a hĺbky profilu:
CW50HI sĺpik pri 36mm skle hodnota Uf ≥ 0,97 W/m2K
CW50HI priečka pri 36mm skle hodnota Uf ≥ 0,96 W/m2K
CW50 št. sĺpik pri 32mm skle hodnota Uf ≥ 2,1 W/m2K
CW50 št. priečka pri 32mm skle hodnota Uf ≥ 1,90 W/m2K
Vodotesnosť : 900 Pa (trieda RE) (EN 12155, EN 12154)
Odolnosť na tlak vetra: 1500 Pa (EN 12179, EN 13166)